Armengol Serveis Elèctrics es una empresa d’instalacions adaptada a les noves tecnologies oferint als nostres clients la possibilitat de convertir la seva residència en un espai intel.ligent, proporcionant-li solucions tecnològiques que permeten augmentar la comodidat, seguretat y accessibilitat a tot tipus de  vivendes, comerços i edificis.

Realitzem des del projecte d’una nova instalació, el pressupost, la implantació i posada en marxa, fins al servei tècnic, mantenimient i reparació de la mateixa.

La podem realitzar de forma progressiva i adaptar-la a les necessitats tècniques i econòmiques del client, poguent ampliar-la més endavant.

Possibles funcions d’una instal.lació de domòtica:

  •   Motorització de persianes i toldos.
  •   Il.luminació (sensors de presencia, reguladors d’intensitat, etc. ajudant a l’estalvi d’energia.)
  •   Control, programació i optimització de la climatització (optimitzant l’estalvi de cost energètic).
  •   Alarmes tècniques (gas, fums, foc, etc).
  •   Instal.lació de videocàmeres gestionables desde un terminal de telèfon mòbil.
  •   Gestió d’electrodomèstics i aparells audiovisuals.

Tot això amb la possibilitat de ser controlat desde qualsevol punt de la vivenda o del mon a traves de mòbils o tablets

APUNTI’S AL CONFORT, LA SEGURETAT I L’ESTALVI!